İş hukuku avukatı | İş mahkemesi avukatı

İş hukuku Avukatı Ve Desteği Neden Önemli

13 Aralık 2017

İş hukuku Avukatı Ve Desteği Neden Önemli

İş Hukuku Avukatı İle Arabulucuya Başvuru

Günümüzde en önemli konu başlıklarından olan iş davalarında arabulucuya başvuru zorunluluğu. 01.01.2018 tarihinde zorunlu hale gelecek olan yeni sistem ile arabulucuya müracaat edilerek davalarınızın kısa sürede sonuçlandırabilirsiniz.

Modern toplum yaşantısı içerisinde hukuk ve kanunlar kapsamında kişilerin hakları güvence altına alınmaktadır. Olası mağduriyetlerin önlenmesi, taraflar arasında olası sorunların önüne geçilebilmesi ve hakların sorunsuz şekilde değerlendirilebilmesi gibi pek çok etken kapsamında Türk modern hukuk sistemi dahilinde önemli uygulamalar gerçekleştirilmektedir. Bu çerçevede de özellikle iş dünyasına yönelik olarak işçi hakları öne çıkıyor.

İş kazaları, sosyal haklar ve daha pek çok farklı konuyu kapsamına alan işçi hakları genel kapsam dahilinde ekonomik ve sosyal haklar olarak iki grup altında incelenir. Modern çalışma hayatında işçi tarafından iş sözleşmesine imza atılması ile birlikte işveren ile işçi arasındaki ilişki resmi olarak kurulur ve işveren ile işçi hakları ve yükümlülükleri ile birlikte alacakları da bu imzadan sonra, iş sözleşmesinin sona erdirilmesine dek, çalışılan süreç içerisinde kazanılan haklar alacağa dönerek, talep edilebilmektedir.

Bu noktada işveren tarafından işçi haklarının ihlal edilmesi ve mağduriyetlere yol açması durumunda işçinin Türk hukuk sisteminin kendisine tanımış olduğu önemli etkilerdeki dava haklarını kullanabilme şansına sahip olabiliyor. Bu noktada iş hukuku konusunda uzman iş hukuku avukatı desteği ile söz konusu hak kayıplarını ve mağduriyetlerini konu alacak, davalar ile haklarını kazanabilme ve mağduriyetini giderebilme şansına sahip olabiliyor.

İş hukukunda Avukat Desteği Nedir

Genel kapsamda Türkiye’ de tüm modern toplumlarda olduğu gibi işçi hakları arasında maaş alacağı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti, yıllık izin(ücretli), hafta tatili, resmi tatil ve bayram tatilleri, maddi ve manevi zarların tazmini, işe iade hakkı ve diğer ekonomik haklar şeklinde uygulanmaktadır.

İşçiler, çalışma gerçekleştirdikleri işyerinde, işveren tarafından gerçekleştirilen hukuk yönünden uygunluk taşımayan eylemlerinden kaynaklı olarak mağduriyet yaşamaları durumunda bu mağduriyetlerin giderilmesi ve söz konusu zararların tazminini sağlamak üzere dava açma hakkına sahip olabiliyor. İşçiler, günümüzde işverenleri tarafından gerçekleştirilen hak gasplarına ilişkin olarak İş Mahkemeleri aracılığı ile dava açabiliyor.

Son derece karmaşık ve geniş bir kapsama sahip olan İş Mahkemeleri’nde görülen iş davalarına ilişkin olarak hızlı ve etkin sonuçların alınabilmesi için profesyonel hukuk desteğinin alınması büyük bir önem taşımaktadır. Buna göre Türkiye’nin başkenti Ankara’ da iş hukuku avukatı arıyorum Ankara hukuk bürosu hizmetlerinden yararlanabiliyor.

İş güvenliği, sosyal güvenlik, Sosyal Güvenlik Kurumu uygulama ve yaptırımları ile birlikte iş hukuku gibi alanlarda profesyonel seviyede deneyim ve bilgi sahibi olan avukatlardan destek alarak, söz konusu mağduriyete ilişkin olarak İş Mahkemeleri’nde açılacak davaların daha kısa süreler içerisinde sonuçlandırılabilmesini sağlamak mümkün oluyor.

Özellikle de dava süreci içerisinde kanıtlar, tanıklar, sürece yönelik olarak yapılması gerekenler ve çok daha fazlası ile yüzeysel bilgi sahibi olarak, işçinin kendisi tarafından dava sürecinin başlatılması ve yürütülmesi olası hak kayıplarının meydana gelmesine yol açabilir. İşte bu noktada profesyonel iş  hukuku avukatı ankara  desteğinin alınması dava sürecinin daha doğru şekilde yönlendirilerek, olası hak kayıplarının engellenmesi, talep edilenlerin etkin bir şekilde elde edilebilmesi ve beraberinde de davca sürecinin hızlı şekilde sonuçlandırılabilmesi gibi yönlerden büyük bir önem taşımaktadır.

Ankara İcra Avukatı

4 Ağustos 2016

Ankara İcra Avukatı

Ülkemizde borçlar ve alacakların ödenememesi ve ticari olarak teminatların yerine getirilememesi gibi durumlarda İcra ve İflas Hukuku alanında ki yasalar ile düzenlemeler yapılmaktadır. Bu hukuk alanı ile ilgilenen mahkemeler, hakimler ve avukatlar bulunmaktadır. Bireysel olarak veya şirket olarak bu dava konularına taraf olunduğunda icra avukatı tarafından yardım alınması avantaj sağlayacaktır. Bu alanda deneyimli ve yasaları iyi bilen avukatların davaların seyrini en iyi şekilde yönetebilmesi mümkün olmaktadır. İcra ve İflas Hukuku alanına giren davalarda taraf olan kişilerin sorun yaşamaması ve davaların sorunsuz şekilde yürütülmesi konusunda avukatlar ve bu konuda uzman avukatların bulunduğu hukuk bürolarından yardım alınabilir.

İcra ve İflas Hukukunda borcun ödenmemesi durumunda devlet zoru ile borçlunun malvarlığına el konulması ve satılarak bedelinin alınması gibi yöntemlere başvurulmaktadır. İcra olarak bilinen bu yöntemin uygulanması için mahkemelerin konu hakkında kararı gerekmektedir. Bir alacağı olan ve tahsil edemeyen kişi ilamsız icra takibi başlatabilir. Ödeme emrine karşılık bulunmaması sonucunda icra avukatı ile konuyu mahkemeye taşıyarak icra kararı çıkartabilir. Bu davalarda deneyimli ve yasaları iyi bilen avukatların hazırlayacağı dava dosyaları ile davaların yürütülmesi ve avukatın dava sürecine etkisi ile olumlu bir sonuç kısa sürede alınabilmektedir. Bu sebeple de İcra ve İflas Hukuku içerisinde bir hakkı bulunan kişiler bu avukatlardan ve avukatların bulunduğu hukuk bürolarından yardım alabilmektedir.

Alacaklının borcunu tahsil edememesi veya teminatları alamaması durumlarında icra müdürlüklerine ve mahkemeye başvurabiliyor. Bu durum çek, senet ve fatura alacaklarını kapsayabiliyor. Açılacak davalarda veya başvurularda detaylı olarak durumun incelenmesi ve icra işleminin başlatılması konusundaki yeterlilik araştırılmalıdır. Alacakların borçlu tarafından tahsilinin yapılması konusunda konu hakkında deneyimli bir icra  avukatı tarafından yardım alınması davanın işleyişi konusunda önemli olmaktadır. İlamsız bir icra takibinin başlatılması veya mahkeme tarafından ilamlı bir icra takibinin başlatılması farklı sonuçlar doğuracaktır. Bu konuda alacağın, alacaklının ve borçlunun durumu ile hangi yollara ne şekilde başvurulacağı iyi bilinmelidir. Sonuca ulaşmak ve olumlu bir sonuç almak için bu konuda yasaları iyi bilmek gerekmektedir.

İŞ HUKUKU AVUKATI

İŞ HUKUKU ARŞİVİNE GÖZ ATIN

Hukuki açıdan yaşadığınız sorunlarınızı ve sorularınıza ön bilgilendirme amaçlı
yazdığımız geniş kapsamlı makale arşivimiz ile sizde iş hukuku konusuda bilgi edinin..

Tıklayın

İş hukuku Avukatı Ve Desteği Neden Önemli

13 Aralık 2017

İş hukuku Avukatı Ve Desteği Neden Önemli

İş Hukuku Avukatı İle Arabulucuya Başvuru

Günümüzde en önemli konu başlıklarından olan iş davalarında arabulucuya başvuru zorunluluğu. 01.01.2018 tarihinde zorunlu hale gelecek olan yeni sistem ile arabulucuya müracaat edilerek davalarınızın kısa sürede sonuçlandırabilirsiniz.

Modern toplum yaşantısı içerisinde hukuk ve kanunlar kapsamında kişilerin hakları güvence altına alınmaktadır. Olası mağduriyetlerin önlenmesi, taraflar arasında olası sorunların önüne geçilebilmesi ve hakların sorunsuz şekilde değerlendirilebilmesi gibi pek çok etken kapsamında Türk modern hukuk sistemi dahilinde önemli uygulamalar gerçekleştirilmektedir. Bu çerçevede de özellikle iş dünyasına yönelik olarak işçi hakları öne çıkıyor.

İş kazaları, sosyal haklar ve daha pek çok farklı konuyu kapsamına alan işçi hakları genel kapsam dahilinde ekonomik ve sosyal haklar olarak iki grup altında incelenir. Modern çalışma hayatında işçi tarafından iş sözleşmesine imza atılması ile birlikte işveren ile işçi arasındaki ilişki resmi olarak kurulur ve işveren ile işçi hakları ve yükümlülükleri ile birlikte alacakları da bu imzadan sonra, iş sözleşmesinin sona erdirilmesine dek, çalışılan süreç içerisinde kazanılan haklar alacağa dönerek, talep edilebilmektedir.

Bu noktada işveren tarafından işçi haklarının ihlal edilmesi ve mağduriyetlere yol açması durumunda işçinin Türk hukuk sisteminin kendisine tanımış olduğu önemli etkilerdeki dava haklarını kullanabilme şansına sahip olabiliyor. Bu noktada iş hukuku konusunda uzman iş hukuku avukatı desteği ile söz konusu hak kayıplarını ve mağduriyetlerini konu alacak, davalar ile haklarını kazanabilme ve mağduriyetini giderebilme şansına sahip olabiliyor.

İş hukukunda Avukat Desteği Nedir

Genel kapsamda Türkiye’ de tüm modern toplumlarda olduğu gibi işçi hakları arasında maaş alacağı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti, yıllık izin(ücretli), hafta tatili, resmi tatil ve bayram tatilleri, maddi ve manevi zarların tazmini, işe iade hakkı ve diğer ekonomik haklar şeklinde uygulanmaktadır.

İşçiler, çalışma gerçekleştirdikleri işyerinde, işveren tarafından gerçekleştirilen hukuk yönünden uygunluk taşımayan eylemlerinden kaynaklı olarak mağduriyet yaşamaları durumunda bu mağduriyetlerin giderilmesi ve söz konusu zararların tazminini sağlamak üzere dava açma hakkına sahip olabiliyor. İşçiler, günümüzde işverenleri tarafından gerçekleştirilen hak gasplarına ilişkin olarak İş Mahkemeleri aracılığı ile dava açabiliyor.

Son derece karmaşık ve geniş bir kapsama sahip olan İş Mahkemeleri’nde görülen iş davalarına ilişkin olarak hızlı ve etkin sonuçların alınabilmesi için profesyonel hukuk desteğinin alınması büyük bir önem taşımaktadır. Buna göre Türkiye’nin başkenti Ankara’ da iş hukuku avukatı arıyorum Ankara hukuk bürosu hizmetlerinden yararlanabiliyor.

İş güvenliği, sosyal güvenlik, Sosyal Güvenlik Kurumu uygulama ve yaptırımları ile birlikte iş hukuku gibi alanlarda profesyonel seviyede deneyim ve bilgi sahibi olan avukatlardan destek alarak, söz konusu mağduriyete ilişkin olarak İş Mahkemeleri’nde açılacak davaların daha kısa süreler içerisinde sonuçlandırılabilmesini sağlamak mümkün oluyor.

Özellikle de dava süreci içerisinde kanıtlar, tanıklar, sürece yönelik olarak yapılması gerekenler ve çok daha fazlası ile yüzeysel bilgi sahibi olarak, işçinin kendisi tarafından dava sürecinin başlatılması ve yürütülmesi olası hak kayıplarının meydana gelmesine yol açabilir. İşte bu noktada profesyonel iş  hukuku avukatı ankara  desteğinin alınması dava sürecinin daha doğru şekilde yönlendirilerek, olası hak kayıplarının engellenmesi, talep edilenlerin etkin bir şekilde elde edilebilmesi ve beraberinde de davca sürecinin hızlı şekilde sonuçlandırılabilmesi gibi yönlerden büyük bir önem taşımaktadır.

Ankara İcra Avukatı

4 Ağustos 2016

Ankara İcra Avukatı

Ülkemizde borçlar ve alacakların ödenememesi ve ticari olarak teminatların yerine getirilememesi gibi durumlarda İcra ve İflas Hukuku alanında ki yasalar ile düzenlemeler yapılmaktadır. Bu hukuk alanı ile ilgilenen mahkemeler, hakimler ve avukatlar bulunmaktadır. Bireysel olarak veya şirket olarak bu dava konularına taraf olunduğunda icra avukatı tarafından yardım alınması avantaj sağlayacaktır. Bu alanda deneyimli ve yasaları iyi bilen avukatların davaların seyrini en iyi şekilde yönetebilmesi mümkün olmaktadır. İcra ve İflas Hukuku alanına giren davalarda taraf olan kişilerin sorun yaşamaması ve davaların sorunsuz şekilde yürütülmesi konusunda avukatlar ve bu konuda uzman avukatların bulunduğu hukuk bürolarından yardım alınabilir.

İcra ve İflas Hukukunda borcun ödenmemesi durumunda devlet zoru ile borçlunun malvarlığına el konulması ve satılarak bedelinin alınması gibi yöntemlere başvurulmaktadır. İcra olarak bilinen bu yöntemin uygulanması için mahkemelerin konu hakkında kararı gerekmektedir. Bir alacağı olan ve tahsil edemeyen kişi ilamsız icra takibi başlatabilir. Ödeme emrine karşılık bulunmaması sonucunda icra avukatı ile konuyu mahkemeye taşıyarak icra kararı çıkartabilir. Bu davalarda deneyimli ve yasaları iyi bilen avukatların hazırlayacağı dava dosyaları ile davaların yürütülmesi ve avukatın dava sürecine etkisi ile olumlu bir sonuç kısa sürede alınabilmektedir. Bu sebeple de İcra ve İflas Hukuku içerisinde bir hakkı bulunan kişiler bu avukatlardan ve avukatların bulunduğu hukuk bürolarından yardım alabilmektedir.

Alacaklının borcunu tahsil edememesi veya teminatları alamaması durumlarında icra müdürlüklerine ve mahkemeye başvurabiliyor. Bu durum çek, senet ve fatura alacaklarını kapsayabiliyor. Açılacak davalarda veya başvurularda detaylı olarak durumun incelenmesi ve icra işleminin başlatılması konusundaki yeterlilik araştırılmalıdır. Alacakların borçlu tarafından tahsilinin yapılması konusunda konu hakkında deneyimli bir icra  avukatı tarafından yardım alınması davanın işleyişi konusunda önemli olmaktadır. İlamsız bir icra takibinin başlatılması veya mahkeme tarafından ilamlı bir icra takibinin başlatılması farklı sonuçlar doğuracaktır. Bu konuda alacağın, alacaklının ve borçlunun durumu ile hangi yollara ne şekilde başvurulacağı iyi bilinmelidir. Sonuca ulaşmak ve olumlu bir sonuç almak için bu konuda yasaları iyi bilmek gerekmektedir.

İş Kazası Tazminat Davaları

4 Ağustos 2016

İş Kazası Tazminat Davaları

İşçilerin iş yerinde çalışmakta olduğu sıralarda veya iş yeri dışında iş maksadı ile bulundukları sırada başlarına gelen kazalara iş kazaları denmektedir. İş kazalarının gerçekleşmesi iş yerinde çalışma sırasında olabileceği gibi işverenin emri doğrultusunda farklı bir yerde çalışma sırasında da meydana gelebilmektedir. İş kazalarından sonra işçinin bedensel veya ruhsal bütünlüğünün zarar görmesi gerekmektedir. İş kazalarından sonra işverenin almak ile yükümlü olduğu güvenlik önlerinin alınmaması durumlarında işçinin işverene iş kazası tazminat davası açma hakkı bulunmaktadır. Maddi ve manevi tazminat davaları yanında, ceza davası da açılabilmektedir. Çalışanların uzlaşma ile zararların tazmini yönünde de dava açabilmektedir. Her iki davada iş mahkemelerine açılacaktır.

Çalışanların ve işverenlerin yasal düzenlemeleri ülkemizde İş Kanunu ile düzenlenmektedir. Bu konun gereğince oluşacak hukuksuzluklara iş mahkemesi bakmaktadır. Bu kanunu en şekilde bilen ve davalara giren avukatlar da iş hukuku avukatları olmaktadır. İş kazası yaşayarak tazminat talep isteyen çalışan iş kazası avukatı yardımı ile gerekli mahkemeye başvuru yapabilir ve işveren hakkında tazminat ve ceza davaları açabilir. İş kazalarının oluşmasındaki kusurun işverende olması durumunda bu davalar işverene açılmaktadır. Ancak bazı durumlarda güvelik tedbiri alması gereken 3. Şahıslarda bulunabilmektedir. Bu durumlarda tazminat konusunda bu şirketler veya kişiler sorumlu tutulabilmektedir. İş Kazalarından sonra çalışanın uğradığı zarar davalıdan talep edilmektedir.

İş kazası nedeni ile oluşacak maddi ve manevi kayıplar nedeni ile davalarda tazminat talep edilmektedir. Bunlar; işçinin tedavi giderleri, işçinin kazanç kaybı, kaza sonrası çalışma kaybı, sonrasında ekonomik sorunlar yaşaması ve ölümü halinde de cenaze masrafları alınabilmektedir. Açılacak iş kazası manevi tazminat davalarında da kaza sonrasında yaşanılan manevi zararların giderilmesi için işlemler yapılacaktır. Açılacak iş kazası davaları birçok yönden karmaşık olabilmektedir. Sonuçlanmasında kazanın oluş sebebi ile alakalı bilirkişi raporları da istenebilir. Bu durumlar davanın uzamasına neden olabilmektedir. Ancak davalara deneyimli iş hukuku avukatlarının bakması ile sürecin kısalması mümkün olabilmektedir. Kolay bir şekilde davaların sonuçlanması konusunda delillerin toplanması ve tanıklar ile bunların mahkemeye sunulması önemlidir.

İş Hukuku Avukatı Yanınızdaysa Sorun Yok

4 Ağustos 2016

İş Hukuku Avukatı Yanınızdaysa Sorun Yok

Hukukun hayatın genelini bir düzen içerisinde yürüttüğünü düşünürsek iş alanında dahi onun varlığı ile hareket etmemiz gerektiğini anlar ve bu şeklide mevcut olan yolumuza devam ederiz. İş hukuku içerisinde işçi, işveren olmak üzere her iki tarafa da lazım olan iş hukuku avukatı, konu hakkında uzmanlık gösteren kişilerin şilti olarak karşımıza çıkar. İş hukuku, bazı durumlarda evrensel normlar içerisinde basit ifadeler ile herkese malum olurken; bazı durumlarda uzmanlık gerektiren noktaları taşır. Hukuk sınırları içerisinde olan bir durum, sanıldığının aksine toplumun geniş kesimlerince bilinmediği için yasaların işçilere tanıdığı hakların birçoğu onlar tarafından layıkıyla kullanılmaz. Ay durum, işveren için de geçerli olup; o da kendisine verilen haklardan bilinçsiz yaklaşımı nedeniyle tam olarak yararlanamaz.

Hangi Konularda Dava Açılır

İş hukuku içerisinde, çok ayrı konular üzerinde dava açılabilir; fakat her davanın kendisine özgü stratejik yöne olduğu için alanında uzman olan iş hukuku avukatı ile değerlendirilmesi gerekir. Çizilen yol haritası:

 • Ağır çalışma durumu
 • Maddi yükümlülükteki eksiklik
 • Hak ihlali
 • Maddi ve manevi tecavüz

Gibi birbirinden farklı birçok konuyu içerebilir. Konunun içeriği her ne kadar farklı olsa da temelinde işçi olan bireyin çalışma hayatına kast etmesi gözlenir. İşçinin insan haklarının ihlal edildiği ortamdaki çalışma yaşantısı, davanın açılması için yeterli bir sebep olur.

Sonuca Gidiş

Açılan her dava, farklı stratejilerin izlenmesi ile ayrı noktalara taşınır. Bu konuda işçinin yanında olan iş hukuku avukatı, uzmanlık alanınca doğru olan prensipleri ortaya koymaya ve arzu edilen hak eşitliğini sağlamaya çalışır. Genel bir süre verilmesinin mümkün olmadığı durum, davanın kendi iç yapısına göre değişiklik gösterir; gerekli bilgilerin ışığında daha hızlı ilerler.

İş Hukuku Avukatı

4 Ağustos 2016

İş Hukuku Avukatı

Çalışma hayatını düzenleyen birçok yasa bulunmaktadır. Bunlar ile iş hayatı, işverenlerin hakları, işçilerin hakları, alacaklar ve tazminatlar ile kıdem tazminatları gibi birçok farklı konuyu içermektedir. Ülkemizde İş Kanunu gereğince tüm çalışma hayatı belirli bir yasal temel üzerinde yürütülmektedir. Bu alanda yaşanacak anlaşmazlıklar ve sorunlarda İş Kanunu düzenleyici olarak devreye girecektir. Bu konuda açılacak davalar içinde iş hukuku avukatı tarafından yardım alınabilmektedir. Oldukça detaylı bir kanun olması nedeni ile deneyimli ve alanında başarılı avukatlar ile davaların açılması ve yürütülmesi sonuç alma konusunda önemli bir avantaj sağlayacaktır. İş hayatındaki birçok konu iş hukuku içerisinde yer almaktadır. Bu sebeple iş konusundaki tüm sorunlar ve anlaşmazlıkları için iş mahkemelerine başvuru yapılmalıdır.

Özellikle iş kazaları ve sonrasındaki tazminat konularında iş hukuku avukatlarından yardım alınarak dava dosyasının hazırlanması ve davanın açılması gerekmektedir. İş kazalarındaki kusurun belirlenmesi ve güvenlik önlemleri gibi detayların incelenmesi oldukça önemli olacaktır. Ayrıca meslek hastalıkları ve bu sebepler ile alınacak tazminatlar konusunda da iş davası avukatları tarafından davanın başlatılması ve sürecin yönetilmesi önemlidir. Davalardan olumlu sonuç alınması için yasaların iyi bilinmesi ve mahkeme usullerinin iyi bilinmesi gerekmektedir. Bu konuda oldukça detaylı olan ve büyük çoğunlukla karşı tarafında avukatının olduğu davalara avukat ile çıkmak önemli avantaj sağlayacaktır. İş Kanunu kapsamına giren tüm konular hakkında iş hukuku avukatlarından yardım alabilirsiniz.

İş hukuku ve İş Kanunu ile alakalı olarak açılan davaların büyük çoğunluğundan iş iade konuları gündeme gelmektedir. İşten çıkartmanın yasal dayanakları olmaması durumlarında işçi avukatı yardımı ile açılacak davalarda işe alınma konusunda olumlu sonuçlar alınabilmektedir. Bunun yanında kıdem tazminatı ve işçilerin alacaklarının tahsili konusunda da iş hukuku avukatları sizlere yardımcı olmaktadır. Çalışılan yerlerden yıllık izin alacakları, fazla mesai alacakları ve ödenmemiş maaşların alacakları konusunda da bu mahkemelere dava açılabilmektedir. İş Mahkemelerine açılacak her dava için iş hukuku avukatlarından yardım alınabilmektedir. Davaların kısa sürede tamamlanması ve olumlu bir netice alınması konusunda iş hukuku avukatlarının davaya katılması fayda sağlayacaktır.

İŞ HUKUKU AVUKATI

İŞ HUKUKU ARŞİVİNE GÖZ ATIN

Hukuki açıdan yaşadığınız sorunlarınızı ve sorularınıza ön bilgilendirme amaçlı
yazdığımız geniş kapsamlı makale arşivimiz ile sizde iş hukuku konusuda bilgi edinin..

Tıklayın

İş hukuku Avukatı Ve Desteği Neden Önemli

İş hukuku Avukatı Ve Desteği Neden Önemli

İş Hukuku Avukatı İle Arabulucuya Başvuru

Günümüzde en önemli konu başlıklarından olan iş davalarında arabulucuya başvuru zorunluluğu. 01.01.2018 tarihinde zorunlu hale gelecek olan yeni sistem ile arabulucuya müracaat edilerek davalarınızın kısa sürede sonuçlandırabilirsiniz.

Modern toplum yaşantısı içerisinde hukuk ve kanunlar kapsamında kişilerin hakları güvence altına alınmaktadır. Olası mağduriyetlerin önlenmesi, taraflar arasında olası sorunların önüne geçilebilmesi ve hakların sorunsuz şekilde değerlendirilebilmesi gibi pek çok etken kapsamında Türk modern hukuk sistemi dahilinde önemli uygulamalar gerçekleştirilmektedir. Bu çerçevede de özellikle iş dünyasına yönelik olarak işçi hakları öne çıkıyor.

İş kazaları, sosyal haklar ve daha pek çok farklı konuyu kapsamına alan işçi hakları genel kapsam dahilinde ekonomik ve sosyal haklar olarak iki grup altında incelenir. Modern çalışma hayatında işçi tarafından iş sözleşmesine imza atılması ile birlikte işveren ile işçi arasındaki ilişki resmi olarak kurulur ve işveren ile işçi hakları ve yükümlülükleri ile birlikte alacakları da bu imzadan sonra, iş sözleşmesinin sona erdirilmesine dek, çalışılan süreç içerisinde kazanılan haklar alacağa dönerek, talep edilebilmektedir.

Bu noktada işveren tarafından işçi haklarının ihlal edilmesi ve mağduriyetlere yol açması durumunda işçinin Türk hukuk sisteminin kendisine tanımış olduğu önemli etkilerdeki dava haklarını kullanabilme şansına sahip olabiliyor. Bu noktada iş hukuku konusunda uzman iş hukuku avukatı desteği ile söz konusu hak kayıplarını ve mağduriyetlerini konu alacak, davalar ile haklarını kazanabilme ve mağduriyetini giderebilme şansına sahip olabiliyor.

İş hukukunda Avukat Desteği Nedir

Genel kapsamda Türkiye’ de tüm modern toplumlarda olduğu gibi işçi hakları arasında maaş alacağı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti, yıllık izin(ücretli), hafta tatili, resmi tatil ve bayram tatilleri, maddi ve manevi zarların tazmini, işe iade hakkı ve diğer ekonomik haklar şeklinde uygulanmaktadır.

İşçiler, çalışma gerçekleştirdikleri işyerinde, işveren tarafından gerçekleştirilen hukuk yönünden uygunluk taşımayan eylemlerinden kaynaklı olarak mağduriyet yaşamaları durumunda bu mağduriyetlerin giderilmesi ve söz konusu zararların tazminini sağlamak üzere dava açma hakkına sahip olabiliyor. İşçiler, günümüzde işverenleri tarafından gerçekleştirilen hak gasplarına ilişkin olarak İş Mahkemeleri aracılığı ile dava açabiliyor.

Son derece karmaşık ve geniş bir kapsama sahip olan İş Mahkemeleri’nde görülen iş davalarına ilişkin olarak hızlı ve etkin sonuçların alınabilmesi için profesyonel hukuk desteğinin alınması büyük bir önem taşımaktadır. Buna göre Türkiye’nin başkenti Ankara’ da iş hukuku avukatı arıyorum Ankara hukuk bürosu hizmetlerinden yararlanabiliyor.

İş güvenliği, sosyal güvenlik, Sosyal Güvenlik Kurumu uygulama ve yaptırımları ile birlikte iş hukuku gibi alanlarda profesyonel seviyede deneyim ve bilgi sahibi olan avukatlardan destek alarak, söz konusu mağduriyete ilişkin olarak İş Mahkemeleri’nde açılacak davaların daha kısa süreler içerisinde sonuçlandırılabilmesini sağlamak mümkün oluyor.

Özellikle de dava süreci içerisinde kanıtlar, tanıklar, sürece yönelik olarak yapılması gerekenler ve çok daha fazlası ile yüzeysel bilgi sahibi olarak, işçinin kendisi tarafından dava sürecinin başlatılması ve yürütülmesi olası hak kayıplarının meydana gelmesine yol açabilir. İşte bu noktada profesyonel iş  hukuku avukatı ankara  desteğinin alınması dava sürecinin daha doğru şekilde yönlendirilerek, olası hak kayıplarının engellenmesi, talep edilenlerin etkin bir şekilde elde edilebilmesi ve beraberinde de davca sürecinin hızlı şekilde sonuçlandırılabilmesi gibi yönlerden büyük bir önem taşımaktadır.

İş hukuku Avukatı Ve Desteği Neden Önemli
 1. İş hukuku Avukatı Ve Desteği Neden Önemli İş Hukuku Avukatı İle Arabulucuya Başvuru Günümüzde en önemli konu başlıklarından olan iş davalarında arabulucuya başvuru zorunluluğu. 01.01.2018

  Devamı...!

Ankara İcra Avukatı
 1. Ankara İcra Avukatı Ülkemizde borçlar ve alacakların ödenememesi ve ticari olarak teminatların yerine getirilememesi gibi durumlarda İcra ve İflas Hukuku alanında ki yasalar ile düzenlemeler

  Devamı...!

İş Kazası Tazminat Davaları
 1. İş Kazası Tazminat Davaları İşçilerin iş yerinde çalışmakta olduğu sıralarda veya iş yeri dışında iş maksadı ile bulundukları sırada başlarına gelen kazalara iş kazaları denmektedir.

  Devamı...!

İş Hukuku Avukatı Yanınızdaysa Sorun Yok
 1. İş Hukuku Avukatı Yanınızdaysa Sorun Yok Hukukun hayatın genelini bir düzen içerisinde yürüttüğünü düşünürsek iş alanında dahi onun varlığı ile hareket etmemiz gerektiğini anlar ve

  Devamı...!

İş Hukuku Avukatı
 1. İş Hukuku Avukatı Çalışma hayatını düzenleyen birçok yasa bulunmaktadır. Bunlar ile iş hayatı, işverenlerin hakları, işçilerin hakları, alacaklar ve tazminatlar ile kıdem tazminatları gibi birçok

  Devamı...!

İLETİŞİM FORMU

İletişim Formu

https://ilkayuyarkaba.av.tr | Avukat | Miras Hukuku | Arabuluculuk | Ankara Avukat | Aldatma Nedeniyle Boşanma | Boşanma Davası | Boşanma Avukatı |