İş Hukuku Avukatları

İş Hukuku Avukatı Ankara

İş Hukuku Davaları

İş hukuku dava türleri, işçi ve işveren arasındaki ilişkinin İş Kanunu kapsamında düzenlemesi sonucu oluşturulmuştur. İş Kanunu işçilerin haklarını koruyan yapısı ile dikkat çekmektedir. İşçilerin haklarının korunması ve aynı zamanda işverenlerin haklarının korunması amacıyla birçok kapsam bulunmaktadır. İş Kanunu oldukça detaylı ve karışık içeriklere sahip olabilmektedir. Hakların tam anlamıyla aranabilmesi için uzman bir iş hukuku avukatı danışma ve yardım alma eylemi mantıklı olacaktır.

İş Mahkemelerinde En Çok Açılan Davalar Hangileridir?

İş hukuku davalarında İş Mahkemesi görevli ve yetkilidir. İş mahkemelerinde en çok açılan iş davaları şu şekilde sıralanabilmektedir;

 • Hizmet Tespiti Davaları: İş Mahkemelerinde en çok açılan davalarından biri olan hizmet tespiti davası, sigortasız olarak çalıştırılan işçilerin hizmet süreleri hakkını alabilmeleri için açılmaktadır.
 • İş ve Çalışma İlişkisinden Doğan Alacak ve Tazminat Davaları: İş akdinin haksız nedenlerle feshinden kaynaklı tazminat davaları, çalışma ilişkisinden olan alacak davaları İş Mahkemesinde en çok açılan davalar arasında yer almaktadır.
 • İşe İade Davaları: 4773 sayılı kanun kapsamında belirsiz süreli iş sözleşmelerinin geçerli bir neden olmadan feshedilmesi durumunda açılan davalara işe iade davası denilmektedir. İş Mahkemelerinde en çok açılan davalardan bir tanesidir.

İş Kanunu Kapsamında Olanlar Kimlerdir?

İş Kanunu kapsamına giren kişiler, kanun kapsamında haklarından faydalanabilmekte ve haklarını hukuken arayabilmektedir. İlgili kanunun 4. maddesinde yer alan iş ve iş ilişkileri dışında, işverenler ve işçiler faaliyet konusuna bakılmaksızın İş Kanunu kapsamında değerlendirilmektedir. İstisna olan ve kanun kapsamında değerlendirilmeyen iş ve iş ilişkileri şu şekilde sıralanabilmektedir;

 • 50’den daha az sayıda işçi çalıştıran orman ve tarım işlerinin yapıldığı işyerleri
 • Ev hizmetlerinde çalışanlar
 • Deniz ve hava taşıma işleri
 • Rehabilite edilenler hakkında
 • 507 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Kanunun 2. maddesi kapsamında üç çalıştığı işyerleri
 • El sanatlarının yapıldığı işler
 • Evde yapılan işler
 • İş güvenliği ve iş sağlığı hükümleri saklı kalmak üzere çıraklar

İşçi ve işveren arasındaki ilişkilerle ilgili tüm konularda yetkili olan mahkeme İş Mahkemesidir. Olabilecek anlaşmazlıklarda, işveren ya da işçinin haklarını kanunen savunabilmesi için iş hukuku avukatı davası açmak mümkündür.

İş hukuku Avukatı Ve Desteği Neden Önemli

İş hukuku Avukatı Ve Desteği Neden Önemli

İş hukuku Avukatı Ve Desteği Neden Önemli

İş Hukuku Avukatı İle Arabulucuya Başvuru

Günümüzde en önemli konu başlıklarından olan iş davalarında arabulucuya başvuru zorunluluğu. 01.01.2018 tarihinde zorunlu hale gelecek olan yeni sistem ile arabulucuya müracaat edilerek davalarınızın kısa sürede sonuçlandırabilirsiniz.

Modern toplum yaşantısı içerisinde hukuk ve kanunlar kapsamında kişilerin hakları güvence altına alınmaktadır. Olası mağduriyetlerin önlenmesi, taraflar arasında olası sorunların önüne geçilebilmesi ve hakların sorunsuz şekilde değerlendirilebilmesi gibi pek çok etken kapsamında Türk modern hukuk sistemi dahilinde önemli uygulamalar gerçekleştirilmektedir. Bu çerçevede de özellikle iş dünyasına yönelik olarak işçi hakları öne çıkıyor.

İş kazaları, sosyal haklar ve daha pek çok farklı konuyu kapsamına alan işçi hakları genel kapsam dahilinde ekonomik ve sosyal haklar olarak iki grup altında incelenir. Modern çalışma hayatında işçi tarafından iş sözleşmesine imza atılması ile birlikte işveren ile işçi arasındaki ilişki resmi olarak kurulur ve işveren ile işçi hakları ve yükümlülükleri ile birlikte alacakları da bu imzadan sonra, iş sözleşmesinin sona erdirilmesine dek, çalışılan süreç içerisinde kazanılan haklar alacağa dönerek, talep edilebilmektedir.

Bu noktada işveren tarafından işçi haklarının ihlal edilmesi ve mağduriyetlere yol açması durumunda işçinin Türk hukuk sisteminin kendisine tanımış olduğu önemli etkilerdeki dava haklarını kullanabilme şansına sahip olabiliyor. Bu noktada iş hukuku konusunda uzman iş hukuku avukatı desteği ile söz konusu hak kayıplarını ve mağduriyetlerini konu alacak, davalar ile haklarını kazanabilme ve mağduriyetini giderebilme şansına sahip olabiliyor.

İş hukukunda Avukat Desteği Nedir

Genel kapsamda Türkiye’ de tüm modern toplumlarda olduğu gibi işçi hakları arasında maaş alacağı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti, yıllık izin(ücretli), hafta tatili, resmi tatil ve bayram tatilleri, maddi ve manevi zarların tazmini, işe iade hakkı ve diğer ekonomik haklar şeklinde uygulanmaktadır.

İşçiler, çalışma gerçekleştirdikleri işyerinde, işveren tarafından gerçekleştirilen hukuk yönünden uygunluk taşımayan eylemlerinden kaynaklı olarak mağduriyet yaşamaları durumunda bu mağduriyetlerin giderilmesi ve söz konusu zararların tazminini sağlamak üzere dava açma hakkına sahip olabiliyor. İşçiler, günümüzde işverenleri tarafından gerçekleştirilen hak gasplarına ilişkin olarak İş Mahkemeleri aracılığı ile dava açabiliyor.

Son derece karmaşık ve geniş bir kapsama sahip olan İş Mahkemeleri’nde görülen iş davalarına ilişkin olarak hızlı ve etkin sonuçların alınabilmesi için profesyonel hukuk desteğinin alınması büyük bir önem taşımaktadır. Buna göre Türkiye’nin başkenti Ankara’ da iş hukuku avukatı arıyorum Ankara hukuk bürosu hizmetlerinden yararlanabiliyor.

İş güvenliği, sosyal güvenlik, Sosyal Güvenlik Kurumu uygulama ve yaptırımları ile birlikte iş hukuku gibi alanlarda profesyonel seviyede deneyim ve bilgi sahibi olan avukatlardan destek alarak, söz konusu mağduriyete ilişkin olarak İş Mahkemeleri’nde açılacak davaların daha kısa süreler içerisinde sonuçlandırılabilmesini sağlamak mümkün oluyor.

Özellikle de dava süreci içerisinde kanıtlar, tanıklar, sürece yönelik olarak yapılması gerekenler ve çok daha fazlası ile yüzeysel bilgi sahibi olarak, işçinin kendisi tarafından dava sürecinin başlatılması ve yürütülmesi olası hak kayıplarının meydana gelmesine yol açabilir. İşte bu noktada profesyonel iş  hukuku avukatı ankara  desteğinin alınması dava sürecinin daha doğru şekilde yönlendirilerek, olası hak kayıplarının engellenmesi, talep edilenlerin etkin bir şekilde elde edilebilmesi ve beraberinde de davca sürecinin hızlı şekilde sonuçlandırılabilmesi gibi yönlerden büyük bir önem taşımaktadır.

https://ilkayuyarkaba.av.tr | Avukat | Miras Hukuku | Arabuluculuk | Ankara Avukat | Aldatma Nedeniyle Boşanma | Boşanma Davası | Boşanma Avukatı |