Ankara İş Hukuku Avukatları

Ankara İş Hukuku Avukatları

Ankara İş Hukuku Avukatları ve Danışma Konuları Nelerdir?Alanında uzman iş hukuku avukatları Ankara merkezli kurulan ve pek çok özel hukuk konusunda gündeme gelen uyuşmazlıkların çözümünde profesyonel destek sunan hukuk büromuza bağlı olarak görev yapan avukatlardan oluşmaktadır.

Bu bağlamda işçi ve işveren arasındaki ilişkilerde tarafların daha da bilinçlenmesi ve bu durumun bir sonucu olarak kanunlar tarafından kendilerine tanınan hakların bilincinde olmaları, uyuşmazlıkların daha sık gündeme gelmesine uygun ortam sağlamaktadır.

Zira günümüzde iş hukuku kapsamında, yetkili iş mahkemelerinde görülen davaların sıklığı dikkatlerden kaçmamaktadır. Bu noktada Ankara iş hukuku avukatları olarak yüksek bilgi birikimiz, görülen davalardan kazanmış olduğumuz deneyimimiz ve ilgili mevzuatlar hakkında güncel gelişmeleri yakından takip etmemiz sonucunda müvekkillerimizin sorunlarının çözümünde profesyonel hizmet vermekteyiz.

Hukuki zeminde iş sözleşmesine dayandırılan, işçi ile işveren arasındaki uyuşmazlıklar oldukça sık yaşanan ihtilaflar arasında gösterilmektedir. Nitekim ülkemizde milyonlarca işçi ve işveren bulunmaktadır.

Söz konusu taraflar arasındaki ilişkiler, hukuk sistemimizde 4857 sayılı İş Kanunu nezdinde düzenlenmiştir. Bu kapsama alınan konuların başında da muhakkak iş sözleşmesi kaynaklı ortaya çıkan ihtilaflar yer almaktadır.

İş Sözleşmesine Göre Tarafların Yükümlülükleri

İş sözleşmesinden kaynaklanan hukuki uyuşmazlıkların sebepleri de taraflara ilgili 4857 sayılı Kanun ile verilmiş olan yükümlülükler olmaktadır. Zira söz konusu kanunda, hukuki bir zeminde iş sözleşmesi imzalayan işçi ve işverenin karşılıklı olarak yerine getirmesi gereken birtakım borçlardan söz etmek mümkündür. Bu bağlamda şu şekilde sıralama yapılabilir:

  • İşçinin borçları: İş görme borcu, işverenin talimatlarına uyma borcu, işverenine ve işine sadakat borcu, işyerinin menfaatlerini gözetme borcu, rekabet etmeme borcu
  • İşverenin borçları: İşverenlerine ücret ödeme borcu, işçiyi koruma ve gözetme borcu, işçilere adil ve eşit davranma borcu, işçinin uygun şartlar altında çalışması için gerekli düzeni sağlama borcu ve diğer borçlar

Bu noktada yukarıda belirtmiş olduğumuz yükümlülüklerin tarafların kendi iradeleri veya bilinçsiz davranışları nedeniyle yerine getirilmemesi durumunda uyuşmazlık ortaya çıkmaktadır. İş sözleşmesinde belirlenen bu maddelerin herhangi birinin yerine getirilmemesi halinde iş sözleşmesinin feshi gündeme gelmektedir.

İş Sözleşmesinin Feshine Dayanan Uyuşmazlık ve Davalar

İlgili kanun ile güvence altına alınan iş sözleşmesi, haksız veya haklı sebeple feshedilmektedir. Bu iki durum da birbirinden farklı sonuçlar doğurabilmektedir. Bu noktada gündeme gelen uyuşmazlık ve davalar;

  • İşçi alacakları davaları, fazla mesai ücreti, yol ve yemek ücreti, yıllık izin ücreti ve benzerleri
  • Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı
  • İşe iade davaları

Ankara iş hukuku avukatları olarak sizlere işçi veya işveren olmanız fark etmeksizin yaşadığınız uyuşmazlıkların çözümünde profesyonel destek sunmaktayız. Bu konuyla ilgili olarak detaylı bilgileri hukuk büromuzdan alabilirsiniz.

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

BİZE ULAŞIN