Hizmet Tespit Davası

Hizmet Tespit Davası Nasıl Açılır? Hizmet tespit davası işlemleri, alanında uzman İş Hukuku avukatı ile kolaylıkla gerçekleştirilebilen hukuki uygulamalar arasında yer almaktadır.

Nitekim hukuk sistemimizde 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda yer alan hükümlere göre düzenlenen hizmet tespit davası, işçi ve işverenleri yakından ilgilendiren uyuşmazlıklar sonucu gündeme gelmektedir.

Hizmet Tespit Davası

İş hukuku kapsamında işçi ile işveren arasındaki iş ilişkisi, ilgili hükümlere göre belirlenmiş birtakım usul ve esaslara göre düzenlenmiştir. Buna göre tarafların birbirlerine karşı yerine getirmesi gereken bazı sorumlulukları ve yükümlülükleri bulunmaktadır.

Bu bağlamda dikkat çeken sorumluluklardan biri de muhakkak işverenin, çalışan işçisine ait sigorta yaptırması ve bu sayede işçinin devletin sigortalı olarak çalışma hayatını sürdüren vatandaşlara tanımış olduğu sosyal haklardan yararlanmasını sağlamasıdır. Ancak her ne kadar kanunen de bir zorunluluk olsa da günümüzde pek çok farklı sektörde faaliyet gösteren birçok işyerinde çalışanlara sigorta yapılmamakta ve sigortasız işçi çalıştırılmaya devam edilmektedir.

Bunun yanında işverenin sorumluluğu altında bulunan aylık prim ve hizmet belgesi gibi birtakım evrakların ilgili resmi kuruma ibraz edilmesinin gerçekleşmemesi durumunda çalışan vatandaşlara haklarını yasal olarak aramaları konusunda kolaylıklar sağlanmaktadır.

İşte bu alanda mahkemeye başvurarak hizmet tespit davası açabilmektedir. Peki 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 86. maddesinin 9. fıkrasında düzenlenen hizmet tespit davası nedir?

Hizmet Tespit Davası Nedir?

Sigortalı olarak kabul edilen herhangi bir işte çalışıyor olmasına rağmen yetkili kuruma sigorta bildirimi yapılmadan veya sigorta primi yatırılmadan çalışan işçilerin, sigortalı sayılabilmek ve bunun akabinde de emekli olmak için gerekli olan prim ve süreleri de saydırabilmek için açtığı davaya hizmet tespit davası denilmektedir.

Hizmet tespit davasında söz konusu işyerinde çalışmaya dair mahkemeye sunulması gereken ispat konusunda mahkemenin kendiliğinden araştırması olgusu da söz konusu olmaktadır. Dolayısıyla davada haklılığın ispat edilmesi için hem davacı hem de davalı mahkemeye delil sunabileceği gibi aynı zamanda mahkeme davaya konu olan durumu kendiliğinden de araştırmaktadır.

Hizmet tespit davalarında özellikle Yargıtay kararları göz önünde bulundurulduğunda esas ispat yöntemi maaş bordrosu belgeleri ve tanıkların dinlenmesi üzerinedir.

Bununla birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu’nun da müdahil olarak iştirak edebildiği davalarda en sık başvurulan alternatif çözüm yöntemlerinden biri de bilirkişi raporlarıdır.

Hizmet Tespit Davasında Profesyonel Destek

İşçilerin emekli olabilmesi için oldukça büyük önem taşıyan bu konu hakkında yaşanan uyuşmazlıklarda, hak sahibinin olası bir şekilde hak kayıplarına uğramaması için alanında uzman İş Hukuku avukatı desteğine başvurması önem arz etmektedir.

Dava dosyası oluşturma süreci ve delillerin toplanması konusunda hukuki usul ve esaslara uyulması için hizmet tespit davası uzman avukat desteğini iş hukuku avukatı ankara ile alabilirsiniz.

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

BİZE ULAŞIN