İhbar Tazminatı Nedir, Hesaplanması Nasıl Alınır?

İhbar Tazminatı Nedir, Hesaplanması Nasıl Alınır? İhbar tazminatı ve hesaplanması, özellikle haksız sebebe dayanan iş sözleşmesinin feshedilmesiyle birlikte gündeme gelmektedir. Bu bağlamda 4857 sayılı İş Kanunu maddelerine göre düzenlenen iş hukukunda ihbar tazminatının ne olduğu ve ihbar tazminatının nasıl hesaplanacağına dair açık hükümler bulunmaktadır. İhbar tazminatı nedir, hesaplaması nasıl alınır sorularına ilişkin detaylı bilgileri yazımızın devamında bulabilirsiniz.

İşçi ile işveren arasında yaşanan hukuki ihtilafların başında muhakkak ihbar tazminatı konusu gündeme gelmektedir. İhbar tazminatının ilgili 4857 sayılı Kanun’da tanımı açık ve net bir biçimde yapılmıştır. Bu hükümlere göre ihbar tazminatının kısaca işçinin işveren tarafından kendisine haber verilmeden işten çıkarıldığında talep ettiği hukuki bir hak olduğunu söylemek mümkündür.

İhbar Tazminatı Nedir?

İş hukuku kapsamında, işçi ile işveren arasında yaşanan uyuşmazlıklar arasında ihbar tazminatı da yer almaktadır. İlgili kanundaki hükümlere göre; işçi ile işveren arasında imzalanan iş sözleşmesinin sonlandırılması esnasında birtakım yasal prosedürlere uyulmasına dikkat edilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda özellikle işveren tarafından dikkat edilmesi gereken hususlara göre, iş sözleşmesi sonlandırılırken işçinin işyerinde kıdemine göre işçiye ya belirli bir süre önceden iş sözleşmesinin feshedileceğine dair bildirimde bulunulması söz konusu olmaktadır. Bunun yanında işveren tarafından herhangi bir bildirimde bulunulmaması halinde ise işçiye söz konusu süreye ilişkin ücretin peşin olarak ödenmesi şartı koşulmaktadır.

Hukuk sistemimizde 4857 sayılı İş Kanunu’na tabi olarak gerçekleştirilen bu düzenlemeye ihbar süresi veya ihbar tazminatı adı verilmektedir. Dolayısıyla her iş sözleşmesi kapsamında uyulması gereken yasal bir zorunluluk olan ihbar tazminatının, ilgili kanunda açık bir şekilde belirtilen usul ve esaslara göre yerine getirilmemesi durumunda işçi açısından tazminat hakkı doğmaktadır.

İhbar Tazminatı Hesaplama Nasıl Yapılır?

4857 sayılı İş Kanunu’nun 13. maddesinde yer alan hükümlere göre, işçi veya işveren, iş sözleşmesinin aşağıda belirtilen bildirim sürelerine uyulmadan sonlandırması durumunda, bildirim sürelerine ilişkin ücret tutarını ihbar tazminatı adı altında karşı tarafa ödemekle yükümlüdür. İhbar tazminatı hesaplama konusunda esas alınan nokta, işçinin hizmet süresidir. Buna göre ilgili kanunda belirtilen süreler şu şekilde gündeme gelmektedir:

  • Aynı işyerinde 6 aydan daha az bir süre çalışanlar için 2 hafta
  • 6 ay ile 1 buçuk yıl arası çalışanlar için 4 hafta
  • 1 buçuk yıl ile 3 yıl arası çalışanlar için 6 hafta
  • 3 yıl ve daha fazla çalışanlar için 8 hafta

İhbar süresinin bu şekilde hesaplanmasından sonra bu süreye karşılık gelen aylık brüt maaş, yine giydirilmiş aylık brüt ücreti üzerinden hesaplanarak elde edilmektedir. Öte yandan ihbar tazminatı nedir, hesaplanması nasıl alınır konusunda söz konusu ücretlerden gelir ve damga vergisi kesintileri de yapılmaktadır.

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

BİZE ULAŞIN