İş Hukuku Avukat Tavsiye

İş Hukuku Avukat Tavsiye

İş Hukuku Avukat Tavsiye Nasıl Olur? İş hukukunda uzman avukat tavsiyesi arayan kişiler, işveren veya işçi olması fark etmeksizin karşılaştıkları uyuşmazlığın çözümünde alanında uzman avukat kadromuzun profesyonel hukuki desteğinden yararlanabilirler.

Türkiye’nin en saygın eğitim kurumlarının hukuk fakültelerinden mezun olan avukatları barındıran büromuz, özellikle iş hukuku konulu uyuşmazlıklarda müvekkillerinin menfaatlerini en başarılı şekilde korumayı sürdürmektedir.

Bu nedenle alanında uzman hukuku avukat tavsiye arayışında bulunan kişiler hukuk büromuza başvurabilirler.

Hukuk alanında staj döneminden itibaren pek çok farklı iş davasında aktif bir şekilde yer alan ya da dava dosyasını inceleyen avukatlarımız, İş Hukuku kapsamındaki kanun ve mevzuatlar hakkında detaylı bilgi sahibi olmalarının yanında Yargıtay içtihatları ve benzeri yüksek yargı organlarının güncel kararlarını da yakından takip etmektedir.

Bu sayede karşılaştınız uyuşmazlığın çözümünde emsal kararlardan yola çıkarak en yaratıcı çözümleri sizlere sunan avukatlarımızdan hemen profesyonel destek almak için hukuk büromuzla iletişime geçebilirsiniz.

İş Hukuku Davaları Nelerdir?

İşçi ile işveren arasındaki iş ilişkisinin düzenlendiği 4857 sayılı İş Kanunu’nun ilgili maddelerinde yer alan hükümlere göre hem işçilerin hem de işverenlerin birtakım hak ve yükümlülükleri düzenlenmiştir.

Buna göre özellikle iş sözleşmesinin feshinden kaynaklanan uyuşmazlıkların giderilmesinde ilgili kanunun yanında Yargıtay kararları ve diğer mevzuatların mutlaka göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Deneyimli avukatlar derinlemesine bilgi sahibi olduğu bu alandaki uyuşmazlıkların çözümünde en sık görülen iş hukuku davaları şunlardan oluşmaktadır:

  • İş sözleşmesinin feshinden kaynaklanan işe iade davası,
  • İşverenin aleyhinde açılan işçi alacağı davası (fazla mesai alacağı, maaş alacağı, yol veya prim ücreti alacağı davaları),
  • Kıdem tazminatı davası,
  • İhbar tazminatı davası,
  • İş hukuku davalarında arabuluculuk faaliyetleri
  • Hizmet tespiti davası
  • Hizmet birleştirme davası,
  • İş kazası sonucu alacak davaları (maddi ve manevi tazminat davaları)

İş Mahkemesine Nasıl Dava Açılır?

Hukuk büromuzda görev yapan profesyonel avukatlarımızın desteğinden yararlanarak uyuşmazlığın çözülmesi adına iş mahkemesinde dava açma başvurusunda bulunabilirsiniz.

İş mahkemeleri, ilgili kanuna göre işçi sayılan kişiler ile bu kişilerin işverenleri arasında iş sözleşmesinden ya da İş Kanunu’ndan kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümünde görevli mahkemelerdir.

İşçi ile işveren arasında imzalanan iş sözleşmesinin geçersiz olması, iş mahkemesine bu konuda dava açılamayacağı sonucunu doğurmamaktadır. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun ilgili maddelerinde yer alan hükümlere göre iş mahkemesine nasıl dava açılması gerektiği usul ve esaslarıyla birlikte açıklanmıştır.

İş Hukuku Avukat Tavsiye

Bu bağlamda davacı iş mahkemesine dava dilekçesi ile başvuruda bulunduktan sonra davanın görülebilmesi için gerekli harç ve masrafları vezneye yatırmak suretiyle dava açabilmektedir.

Bu noktada dava dilekçesinin de hukuki usul ve esaslara göre hazırlanmış olması hem davanın istenilen şekilde sonuçlanması açısından yargılamanın daha hakkaniyetli yapılabilmesi hem de yargı sürecinin daha da kısa sürmesi bakımından önem teşkil etmektedir.

Dolayısıyla dava dilekçenizin en başarılı şekilde hazırlanması konusunda da uzman iş hukuku avukatları tavsiye sonucu danışmanlık desteği alabilirsiniz.

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

BİZE ULAŞIN