İş Hukuku Avukatı Tavsiye Ankara

İş Hukuku Avukatı Tavsiye Ankara. İş hukuku avukatı tavsiyesinde Ankara merkezli olarak kurulan ve kurulduğu tarihten bu yana pek çok özel hukuk alanında başarılı sonuçlara ulaşan hukuk büromuzun avukat hizmetinden yararlanabilirsiniz.

İşçi ile işveren arasında yaşanan tüm hukuki uyuşmazlıklarda gerek mesleki deneyimleri gerekse de 4857 sayılı İş Kanunu hakkında yüksek bilgi sahibi olmaları sebebiyle görev aldıkları tüm davalarda yaratıcı çözümlerle müvekkillerinin hak ve menfaatlerini savunan avukatlarımız, aynı zamanda iş hukuku alanında danışmanlık ve arabuluculuk hizmeti de vermektedir.

İş Hukuku Avukatı Tavsiye Ankara

Bu noktada iş hukuk avukatı tavsiye Ankara merkez başta olmak üzere Ankara’nın hemen hemen bütün ilçelerinde hizmetlerine devam etmektedir.

İş hukuku kapsamında işçi ile işveren arasında yaşanan uyuşmazlıklardan dolayı gündeme gelen davalar genellikle şu davalardan oluşmaktadır:

  • İşçilerin iş sözleşmesinin feshedilmesinin ardından talep ettikleri; fazla mesai ücretleri, yıllık ücretli izinler, doğum izinleri, maaş ücreti alacağı, tatil ücreti alacağı, primler, performans ücreti gibi alacaklara ilişkin tazminat davaları
  • İş kazası kapsamında gündeme gelen yaralanma, ölüm ve iş göremezlik davaları
  • İşverenin kusursuz sorumluluğuna ilişkin uyuşmazlıklar
  • İşçinin kusurundan kaynaklanan davalar
  • İş sözleşmelerinin haklı veya haksız nedene dayandırılarak feshi davaları
  • Eksik ödenen veya hiç ödenmeyen işçi alacakları ve diğer tazminat davaları
  • İş sözleşmesinin haksız nedenle feshinin ardından işçinin talep ettiği kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, kötü niyet tazminatı, işverenin eşit davranmama tazminatı gibi tazminat davaları
  • İşe iade davası ve takibi
  • İş sözleşmelerinin hukuki prosedürlere uygun olmamasından kaynaklanan davalar
  • Sigortalı çalışması gerekirken sigorta bildirimlerinin ilgili kuruma yapılmamasının ardından gündeme gelen hizmet tespit davası

Uzman İş Hukuku Avukatı

Görüldüğü üzere iş hukuku kapsamı oldukça geniş bir özel hukuk alanıdır. Bu nedenle görülen davaların türleri ve sayıları da fazla olmaktadır.

Dolayısıyla yasalar nezdinde her ne kadar söz konusu davalar için dava başvurusunda bulunanlara avukata vekalet verme şartı sunulmasa da olası hak kayıplarının önüne geçilmesi için 4857 sayılı İş Kanunu başta olmak üzere tüm hukuki düzenlemeleri iyi derecede bilen avukat desteğine başvurulması önem teşkil etmektedir.

Bununla birlikte 1 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe giren kanun düzenlemelerinin ardından İş Mahkemeleri Kanunu’na eklenen birtakım hükümlerin akabinde iş hukuku davalarında arabuluculuk yoluna gitme zorunluluğu getirilmiştir.

Bu kapsamda iş hukuku avukatı tavsiye Ankara arayışında olan tüm müvekkillerimize, hem iş hukukunda profesyonel avukatlık hizmeti hem danışmanlık hizmeti hem de arabuluculuk hizmeti sunmaya devam etmekteyiz. Bu konularla ilgili olarak detaylı bilgileri hukuk büromuzla iletişime geçerek edinebilirsiniz.

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

BİZE ULAŞIN