İş Kazası Avukatları Ankara

İş Kazası Avukatları Ankara

İş Kazası Avukatları Ankara – Alanında uzman iş kazası avukatları Ankara merkezli kurulan ve bünyesindeki profesyonel iş hukuku avukatları ile başarılı şekilde faaliyetlerine devam eden hukuk büromuzdan tahsis edebileceğiniz hizmetlerimiz arasında yer almaktadır.

İşçi ile işveren arasındaki ilişkileri düzenleyen 4857 sayılı İş Kanunu’nun yanında, işçinin işi kapsamında yaralanması veya ölümü halinde kendisine ve yakınlarına tazminat hakkı doğduğunu açık hükümlerle belirten 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, söz konusu iş kazaları konusunda temel dayanak noktası alınmaktadır.

Bu bağlamda iş kazası avukatları Ankara merkezli hukuk bürosu ve avukatlık ofisleri ile ilgili kanun hükümlerine ve güncel Yargıtay kararlarına hâkim olmaları sebebiyle müvekkillerine yaratıcı çözümler üretmektedir.

İş Kazası Tazminat Davası Nedir?

İş kazası tazminat davası, bir işverene bağlı olarak, herhangi bir işyerinde çalışma hayatını sürdüren bir işçinin iş ilişkisi sebebiyle yaralanması ya da ölümü halinde, kendisine veya yakınlarına yaşanan kazadan sorumlu işveren tarafından tazminat ödenmesini ifade etmektedir.

Bu noktada iş kazası sebebiyle gündeme gelen tazminat davaları, hem maddi tazminat davası hem de manevi tazminat davası şeklinde ayrı ayrı veya birlikte talep edilebilmektedir.

İş Kazası Tazminat Davası Kime Karşı Açılır?

İş yerinde veya ilgili kanunlar nezdinde iş yeri olarak kabul edilen alanlarda ya da iş saatleri içinde meydana gelen kazalarda sorumlu tutulan taraf, temel anlamda işyeri sahibi yani işverendir.

Bunun yanında iş kazalarında tazminat talebi, hem asıl işverene hem de alt işverenler olarak adlandırılan taşeron kişi veya şirketlere karşı açılabilmektedir.

İş Kazası Sayılan Durumlar Nelerdir?

Hukuk sistemimizde 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 13. maddesinde yer alan hükümlere göre iş kazası sayılan ve bu bağlamda işçi veya yakınları olan hak sahiplerine tazminat davası hakkı doğuran kaza sayılan haller şunlardır:

  • İşyerinde her türlü bedensel veya ruhsal zarara uğramak (işyerinde geçirilen kalp krizi de iş kazası sayılmaktadır)
  • İşçinin görevli olarak gönderildiği yerde karşılaştığı haller ve fiiller
  • Emziren bir kadının bu esnada işyerinde maruz kaldığı fiziksel veya ruhsal zararlar
  • İşveren tarafından işçiye tahsis edilen taşıtla işe gidiş ve geliş sırasında karşılaşılan her türlü kaza

Görüldüğü üzere ilgili kanunda açık bir biçimde belirtilen hükümlere göre iş kazası kapsamı oldukça geniştir. Bununla birlikte iş kazasının tespiti davası da yetkili iş mahkemelerinde bu konuyla bağlantılı olarak görülen bir diğer davadır.

İş kazası avukatları Ankara merkezli kurulan ve başarılı bir şekilde faaliyetlerine devam eden hukuk büroları ve avukatlık ofislerinde profesyonel avukatlarından oluşmaktadır. Bu bağlamda iş kazası sonucu meydana gelen yaralanma, ölüm veya kısmi iş kaybı gibi konularda uzman desteği almak için iş kazası avukatı ankara ile iletişime geçebilirsiniz.

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

BİZE ULAŞIN