İş Kazası Tazminat Davaları

İş Kazası Tazminat Davaları

İş Kazası Tazminat Davaları Nasıl Açılır? İş Kazası Tazminat Davası Kime Karşı Açılır?
İş kazası tazminatı,
işverenin tedbirsizlikleri sonucu herhangi bir kazaya uğrayıp, maddi manevi zarar gören çalışan tarafından, işverene karşı açılan davalardır.

İş kazası hasarı meydana geldiğinde işçi, bu kazaya sebep olan veya olanlardan hak almak amacıyla, tazminat davası açabilmektedir. Bu davanın asıl amacı, iş güvenliği görevini yerine getirmeyen ve tam olarak kusurlu sayılan kişiye karşı bir husumet yöneltilmesidir. Davanın yönetildiği kişiler;

  • İşveren,
  • İşverenin çalıştırdığı kişi ve kişiler,
  • Herhangi bir iş sebebiyle aracı olan kişiler olabilmektedir.

Zarara uğrayan işçi, yaşadığı maddi manevi tüm kayıpların tanzimi için, bütün sorumlulardan ya da bir kısmından hakkını alabilmek adına davacı olabilir.

İş Kazası Tazminat Davası Ne Zamana Kadar Açılabilir?
iş kazası tazminat davası süresi,
10 yıllık zamanaşımı kuralına tabidir. Zamanaşımı sürecinin başlangıç tarihi, kazanın meydana geldiği gündür. Eğer kazanın sonucu, maluliyet şeklinde artık göstermekteyse, meydana gelmiş bir maluliyet durumu mevcuttur. Bu durumda, zamanaşımı son tarihi, atışla alakalı dava için zamanaşımı başlangıç tarihi sayılmaktadır.

İşçilerin iş yerinde çalışmakta olduğu sıralarda veya iş yeri dışında iş maksadı ile bulundukları sırada başlarına gelen kazalara iş kazaları denmektedir. İş kazalarının gerçekleşmesi iş yerinde çalışma sırasında olabileceği gibi işverenin emri doğrultusunda farklı bir yerde çalışma sırasında da meydana gelebilmektedir.

İş Kazası Tazminat Davası Nerede Açılır?
İş kazası için tazminat davasının açıldığı yer,
Asliye Hukuk mahkemeleridir. Olayın gerçekleştiği esnadan itibaren, kolluk kuvvetleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda, çalışanın inisiyatifi dışında olarak ceza davası açılır. Kazada zarar gören işçinin, bu davadan dönme hakkı yoktur.

İş kazasının meydana gelmesinin sonunda, işçinin maddi ve manevi kayıplarının karşılanması amacıyla, yaşıyorsa işçi, vefat ettiyse ailesi tarafından açılabilen davalara, iş kazası tazminat davası denmektedir. İş kazası tazminat davalarında talep edilen tazminat miktarı gözetilmeksizin, dava Asliye hukuk Mahkemelerinde açılmaktadır.

İş kazası tazminat davaları, işçinin ve ailesinin yaşadığı kayıplardan ötürü meydana gelen maddi ve manevi zararların karşılanmasını amaçlayan, hukuki bir süreçtir.

İş Kazasında Maddi Tazminat Davası Açılacak Durumlar
Maddi tazminat davası açma hakkı doğuran sebepler
şu şekilde sıralanmaktadır;

İş kazası geçiren işçinin ölmedi durumunda;

  • Cenaze giderleri,
  • Ölüm hemen olmamışsa, bu süreç içerisindeki tedavi giderleri,
  • Aile bireylerinin ölenin desteğinden yoksun kalması gibi durumlarda, tazminata başvurma hakkı bulunmaktadır.

İş kazası geçiren işçinin manevi kayıplar yaşaması durumunda;

  • Tedavi giderleri,
  • Kazançta meydana gelen kayıp,
  • Çalışma gücünde meydana gelen eksiklik ya da kayıplar,
  • Gelecekteki ekonomik durumun zarar görmesinden dolayı meydana gelen kayıplar sebebiyle, manevi tazminat davası açılabilmektedir.

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

BİZE ULAŞIN