İşçi Avukatı Ankara

İşçi Avukatı Ankara

İşçi Avukatı Ankara

Hukuk sistemimizde iş hukuku olarak adlandırılan özel hukuk dalının temel anlamda işçiler ile işverenler arasındaki iş sözleşmesinden doğan haklarını ve ilişkilerini inceleyen, bu ilişkileri düzenleyen bir hukuk dalı olduğunu söylemek mümkündür. İş hukuku özel olarak sadece işçi ve işveren arasında imzalanan hizmet akdinden doğan ve bağımlı hizmet yükümlülüğü içerisinde olan kişilerin arasındaki ilişkileri inceleme konusu haline getirmektedir.

İş hukuku, herhangi bir işverene bağlı olarak belirli bir ücret karşılığı çalışan, bu personele iş görmesi karşılığında maaş ödeyen işveren ve bu unsurların devlet ile olan ilişkilerini düzenlemek adına birtakım hukuki kuralları içeren özel hukuk dalıdır. Diğer hukuk dallarının durumu göz önünde bulundurulduğunda ve bunların iş hukuk ile bir kıyaslaması yapıldığında iş hukuku konusunda devletin yoğun bir müdahalesi olduğunu söylemek mümkündür. Dolayısıyla devletin iş hukuku kapsamında görülen davalarda müdahil olması, bu hukuk alanının karma hukuk yapısına sahip olmasına neden olmaktadır. Bu sebeple işçi avukatı, bu tür davalarda çok daha fazla önem teşkil etmesiyle öne çıkmaktadır.

İş Hukuku Avukatı Ne İşe Yarar?

İş hukuku her ne kadar bireysel ve toplu iş hukuku olmak üzere iki ayrı dala indirgense de her iki hukuk dalında da iş hukuku avukatları büyük önem teşkil etmektedir. Özellikle ülkemizde 4857 sayılı iş hukuku yasaları sayesinde çalışanların mağdur olması engellenmektedir. İşveren aleyhine açılan tazminat davaları sayesinde bir işyerinde hukuksuzluk yapılarak işçinin hakkına gasp edilmesi durumunda çalışanlar haklarına kavuşabilme imkanına sahip olmaktadır.  İş hukuku avukatları bu konuda çalışanların haklarını savunmalarında ve hak ettikleri kazançlarının kendilerine iadesinde büyük rol üstlenmektedir.

Başarılı iş hukuku avukatları, takibini üstlendikleri iş hukuku davalarında, müvekkillerinin davasına benzer davaları bularak, savunmalarını bu çerçevede oluşturmaya özen gösterirler. Bunun yanı sıra davalı taraf dava dosyasını bulup ona göre görüşme yapabilme imkanına da sahiptir.

İş Mahkemesinde Görülen Davalar Hangileridir?

İş hukuku alanına giren ve iş mahkemelerinin görevli olduğu davalara hukuki literatürde iş davaları adı verilmektedir. Günümüzde mahkemelerde görülen davalara bakıldığında genellikle iş davalarının yoğun olduğu görülmektedir. İş davalarında işçi ile işveren arasında yaşanan çekişmenin çözüme kavuşturulması hedeflenmektedir. Dolayısıyla bu tür davalarda davalı ve davacı genellikle işçi ile işveren olmaktadır.

İşçi ile işverenin aralarındaki iş ilişkisini düzenleyen hizmet akdi, davanın her iki tarafının da uymakla yükümlü olduğu bir sözleşmedir. İşçi ve işveren imzaladıkları iş sözleşmesine uygun bir şekilde hareket etmedikleri durumda aralarındaki iş ve çıkar ilişkilerinde çeşitli hukuki sıkıntılar meydana gelebilmektedir. İşçi avukatı bu tür hukuki uyuşmazlıklarda işçi lehine konumlanarak, çalışanın haklarını ve alacaklarını en iyi şekilde savunmak adına iş davalarında görev alır. İş mahkemesinde görülen davalardan bazıları şunlardır:

 • İhbar Tazminatı Davası
 • Kıdem Tazminatı Davası
 • Kötü niyet Tazminatı Davası
 • Sendikal Tazminat Davası
 • Eşit Davranma İlkesini Aykırı Davranma Sebebiyle Tazminat Davası
 • Ücret Alacakları Davası
 • Fazla Çalışma Ücreti Alacakları Davası
 • Bayram ve Tatil Günleri Ücreti Alacakları Davası
 • Hafta Tatili Ücreti Alacakları Davası
 • Yıllık İzin Ücreti Alacakları Davası
 • İşe İade Davası
 • Hizmet Tespiti Davası
 • Eksik İşçilik Davası
 • Grev Oylamasına İtiraz Davası
 • Grevin Durdurulması Davası
 • Hakem Reddi Davası
 • İcra Emrine İtiraz Davası
 • İstirdat Davası
 • İş Kolunun Tespiti Davası
 • İşyeri Değiştirilmesi Kararının İptali Davası
 • Lokavtın Durdurulması Davası

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

BİZE ULAŞIN