İşçi Hakları Konusunda Uzman Avukat

İşçi Hakları Konusunda Uzman Avukat

İşçi Hakları Konusunda Uzman Avukat

İşçi ile işveren arasındaki iş ilişkisi, hukuk sistemimizde 4857 sayılı İş Kanunu’nda yer alan hükümlerce düzenlenip güvence altına alınmıştır. Buna göre hem işçilerin işverenlerine karşı hem de işverenlerin işçilerine karşı birtakım yükümlülüklere sahip oldukları bilinmektedir. Bunun yanı sıra İş Kanunu, işçinin lehine hükümlerle öne çıkan ve daha çok işçinin işvereni karşısındaki temel çalışma haklarını koruyan bir yasadır.

İş mahkemelerinde görülen iş davalarında, işçi ile işverenin çekişme içinde olduğu görülmektedir. İşçi ile işveren arasında yaşanan çekişme genel olarak, hizmet akdine aykırı hareket edilmesiyle meydana gelen hukuki ihtilaflara dayanmaktadır. İşçilerin ve işverenlerin aralarındaki iş ilişkisini düzene koyan iş sözleşmesine aykırı hareket etmeleri durumunda hukuka aykırı uygulamalar meydana geleceği için bu uyuşmazlıkların çözümü iş mahkemelerinde aranmaktadır. İşçi ile işveren arasında yaşanan söz konusu uyuşmazlıklarda işçi tarafında yer alan ve işçinin kanunlar tarafından edindiği haklarını savunan avukata, hukuki literatürde işçi avukatı adı verilmektedir.

İşçi Avukatı Nedir?

İş sözleşmesine aykırı hareket edilmesiyle ortaya çıkan işçi ile işveren arasındaki hukuki uyuşmazlıklarda, işçinin haklarını hukuki alanda koruyan, mahkemede işçi müvekkilinin davasının takibini yapan, mahkeme dışında da işçilere sözleşmeden doğan haklarına yönelik danışmanlık hizmeti veren avukatlara işçi avukatı denmektedir. İşçi avukatı uyuşmazlıkların yanı sıra hem toplu iş sözleşmelerinde hem de münferit iş sözleşmelerinde işçiye hukuki destek sağlama işini de görmektedir.

İşçi hakları, bir işyerinde herhangi bir işi görmesi için kendisine belirli bir ücret ödenmesini kabul eden işçinin daha insancıl yaşam standartlarında çalışması için iş hukukunun düzenlediği haklar bütünü olarak karşımıza çıkmaktadır. Hukuk sistemimizdeki iş mahkemelerinde ve iş mahkemesi üzerindeki yargı organı olan Yargıtay içtihatlarında alınan kararlara bakıldığında, bu kararlarda çoğunlukla işçi lehine kararlar olduğu görülmektedir. Bu kapsamda bakıldığında işveren gibi güçlünün karşısında kanun koyucunun zayıfı koruduğunu söylemek mümkün olmaktadır. İş hukuku avukatı da bu doğrultuda işçinin haklarını en iyi şekilde temsil eden avukattır.

İş Hukuku Avukatı Ne İşe Yarar?

İşçi ile işveren arasında yaşanan uyuşmazlıkların hemen hemen hepsi iş hukuku kapsamında ele alınmaktadır. Dolayısıyla iş hukukunu ilgilendiren ve işçinin taraf olduğu tüm davalarda işçi avukatının vekillik yapması mümkündür. İş mahkemelerinde çözüme kavuşturulan bu tür davalara hukuki literatürde kısaca iş davaları adı verilmektedir. İş davaları genel olarak şunlardan oluşmaktadır:

 • İşçinin kıdem tazminatı
 • İhbar tazminatı
 • İşe iade davası
 • İş güvenliği ve meslek hastalığı
 • Fazla mesai ücreti alacağı
 • Maaş alacağı
 • Yıllık izin süreleri
 • İşçinin sigortası konusunda yaşanan sorunlar

İşçi avukatı tüm bu konularda gerekli hukuki desteği sunmasının yanı sıra işçi ile işveren arasında imzalanan iş sözleşmelerinin içeriğine de katkı sunmaktadır. Bu sayede işçi ve işverenin uymakla yükümlü oldukları iş sözleşmesinde işçi lehine maddelerin yer alması sağlanabilmektedir.

İş Hukukunda Uzman Avukatın Özellikleri

İş hukuku kapsamında iş mahkemelerinde görülen uyuşmazlıkların çözümünde müvekkili olan işçilere başarılı bir şekilde hukuki hizmet sunarak onların haklarını en iyi şekilde savunan avukatlara uzman iş hukuku avukatı denmektedir. Uzman iş hukuku avukatlarının sahip olması gereken özelliklerden bazıları şunlardır:

 • Uzman bir işçi avukatı, iş hukukunun temel ilkelerine ve evrensel hukukta belirlenen çalışma hakkı üzerinde bilgi sahibidir.
 • İş davalarına ilişkin güncel gelişmeleri yakından takip eder.
 • Sendikalarla işbirliği yaparak işveren üzerinde hukuki baskı oluşturur.
 • Yargıtay içtihatlarına hakimdir.
 • Deneyimlidir ve pek çok iş davasında rol üstlenmiştir.

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

BİZE ULAŞIN