İşe İade Davaları ve Arabuluculuk

İşe İade Davaları ve Arabuluculuk Başvurusu Nasıl Yapılır? İşe iade davalarında arabuluculuk hizmetleri, geçtiğimiz yıllarda 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 3. maddesinde yapılan düzenlemeler neticesinde zorunlu bir hale getirilmiştir.

İş mahkemelerine yapılması gereken işe iade davalarında, bir dava şartı olarak öne sürülen arabuluculuk yoluna gitme koşulu, 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren resmen yürürlüğe geçirilmiştir. Bu bağlamda hem iş mahkemelerinin iş yükünü azaltmak hem de işçi ile işveren arasında yaşanan uyuşmazlıkların çok daha hızlı biçimde sonuca ulaştırmak için işe iade davaları ve arabuluculuk dönemi başlatılmıştır.

İşe İade Davaları ve Arabuluculuk

İşe iade davalarının 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 3. maddesinde yer alan hükümler ile arabuluculuk faaliyetlerine yönlendirilmesi iş yaşamında ve hukuki alanda bir zorunluluk haline gelmiştir.

Bu bağlamda sadece iş sözleşmesinin haksız nedene dayandırılması sonucu feshedilmesinin geçersizliğine ilişkin işe iade davalarının süreçleri değil, aynı zamanda işçinin talep ettiği tazminat, yıllık izin, fazla mesai ücreti gibi alacaklarda da arabuluculuk yoluna gitme zorunluluğu bulunmaktadır.

İşe İade Davaları Nedir? Nasıl Açılır?

İşe iade davaları 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerince belirlenmiş olan iş sözleşmesinin haksız sebepler ile işveren tarafından feshedilmesinin akabinde gündeme gelmektedir. Bu noktada işçilerin ilgili kanunlarda belirtilen koşullar dahilinde herhangi bir haklı sebep öne sürülmeksizin iş sözleşmelerinin işveren tarafından feshedilmesi durumunda, işçilere işe iade davası açma hakkı doğmaktadır.

Bunu sayede işinden haklı bir neden gösterilmeksizin atıldığını yetkili iş mahkemesine ispatlayan işçiler, mahkemece belirlenen tarihte yeniden işine geri dönme hakkına sahip olmaktadır. Öte yandan işe iade davası sonucu kendisine tebliğ edilen işveren, bu karara uymaz ise hukuken başka sonuçlarla karşılaşmaktadır.

Arabuluculuk Nedir? Nasıl Başvurulur?

Arabuluculuk faaliyetleri hukuk sistemimizde 2013 yılından beri aktif olarak kullanılan alternatif bir yöntem olmasına rağmen özellikle son yıllarda ilgili yönetmeliklerde yapılan değişikliklerin akabinde hukuk sistemimize daha da entegre bir hale getirilmiştir.

Arabuluculuk, alanında uzman arabulucu sıfatı bir yetkilinin gözetiminde, hukuki ihtilaf yaşayan kişilerin uygun müzakere ortamında çağdaş bir şekilde fikir alışverişinde bulunarak uzlaşma yoluna gitmelerini ifade etmektedir.

Ülkemizde iki farklı türü bulunan arabuluculuk faaliyetleri, özel hukuk alanında alternatif bir uyuşmazlık çözüm yöntemi olan ihtiyari arabuluculuk ve zorunlu arabuluculuk hizmetlerinden oluşmaktadır.

1 Ocak 2018 tarihinde Arabuluculuk Kanunu ve İş Mahkemeleri Kanunu gibi ilgili yönetmeliklerde yapılan mevzuat değişikliklerinin akabinde daha önceden de iş hukuku konularında ihtiyari olarak kullanılan arabuluculuk yöntemi, zorunlu arabuluculuk yoluna gidilme şartını taşımaktadır.

Bu bağlamda işe iade davaları ve arabuluculuk hizmetleri, iş mahkemesine söz konusu uyuşmazlığın giderilmesi için dava açılmasında ön koşul olarak gündeme gelmektedir.

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

BİZE ULAŞIN