Kıdem Tazminatı Nedir, Hesaplanması Nasıl Alınır?

Kıdem Tazminatı Nedir, Hesaplanması Nasıl Alınır? Kıdem tazminatı ve hesaplanması, işçi ile işveren arasında yaşanan hukuki ihtilaflar arasında en sık karşılaşılan uyuşmazlıklardan biridir. Nitekim kıdem tazminatı da diğer işçi ve işveren ilişkilerinin düzenlendiği 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerinde açık ve net bir biçimde düzenlenmiştir.

Bu noktada, sigortalı olarak bir işyerinde çalışma hayatını sürdüren işçilerin en büyük yasal güvencelerinden biri olan kıdem tazminatı, iş sözleşmesinin haklı veya haksız bir nedene dayandırılarak sonlandırılmasından sonra gündeme gelmektedir.

Kıdem tazminatı nedir, hesaplanması nasıl alınır sorularına ilişkin detaylı bilgileri ve bu konularla bağlantılı olarak iş hukuku kapsamında bilinmesi gerekenleri yazımızın devamında bulabilirsiniz.

Kıdem Tazminatı Nedir?

İşçi ile işveren arasında karşılıklı yükümlülükleri kanunlar nezdinde uygun ve geçerli hale getiren iş sözleşmesinin feshi ile kıdem tazminatı hakkı da gündeme gelmektedir. Bu bağlamda işçinin, herhangi bir sebepten dolayı işinden ayrılırken çalıştığı yıllar için işveren tarafından kıdem tazminatı ödemesinin yapılması durumu ortaya çıkmaktadır.

İlgili kanuna tabi tutulan iş sözleşmelerinde, sözleşmenin feshedilmesi halinde eğer kıdem tazminatını gerektiren bir durum söz konusu ise, o işyerinde çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenmektedir.

Kıdem Tazminatı Nedir, Hesaplanması Nasıl Alınır?

İlgili 4857 sayılı İş Kanunu’nda belirtildiği üzere işçinin hizmet süresi içinde bir yıldan artan süreler de belirli şekilde oranlanarak kıdem tazminatı hesaplamasına dahil edilmektedir. Ancak kıdem tazminatı hesaplama işlemlerinden önce işçinin kıdem tazminatı almasına hak kazanmış olması göz önünde bulundurulmalıdır.

Bu noktada işçinin işveren tarafından yasalar nezdinde belirlenen herhangi bir geçerli ve haklı sebep gösterilmeden çıkarılması durumunda kıdem tazminatı hakkı doğmaktadır. Bunun yanında erkek çalışanlar için zorunlu askerlik hizmeti sebebiyle işten ayrılması kıdem tazminatı hakkını doğurmaktadır. Bununla birlikte emeklilik şartlarını yerine getiren işçilere de kıdem tazminatı ödenmektedir.

Kıdem Tazminatı Hesaplama Nasıl Yapılır?

kıdem tazminatı hesaplanırken, çalışana hizmet verdiği her bir yıl için 30 günlük aylık brüt ücret tazminat ödenmektedir. Toplam tazminat tutarı da çalışanın son aldığı aylık brüt ücretin, söz konusu iş yerinde çalıştığı yıl süresi ile çarpılması sonucunda elde edilmektedir.

Bir örnekle açıklamak gerekirse işçi olarak son aldığınız brüt ücret 3.200 TL ise ve aynı işverene bağlı olarak 9 yıldır işyerinde çalışmanız durumunda; iş sözleşmeniz haksız bir sebeple sonlandırılmışsa kıdem tazminatı tutarınız 28.800 TL tutmaktadır.

Bunun yanında kıdem tazminatı nedir, hesaplanması nasıl yapılır soruları kapsamında gerçekleştirilen hesaplama işlemleri yol, yemek, ikramiye ve prim gibi ücretlerin de dahil edilmesiyle tamamlanm

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

BİZE ULAŞIN