Raporlu İşçinin İşten ÇıkarılmasıDurumunda İşçinin Hakları

Raporlu İşçinin İşten Çıkarılması

Raporlu İşçinin İşten ÇıkarılmasıDurumunda İşçinin Hakları Nelerdir?

Rapor almış olan işçinin işveren tarafından işten çıkarılması, İş Hukuku konusunda tarafların ihtilaf yaşadığı konular arasında yer almaktadır. Sigortalı olarak bir işte çalışarak İş Kanunu’nun güvencesi altında olan çalışanlar, hastalık ve benzeri durumlarda resmi sağlık kuruluşlarından sağlık raporu alarak belirtilen süre kadar iş yaşamlarından uzak kalabilirler.

Bu hakkın kimi zaman çalışanlar tarafından sıklıkla suistimal edilmesinin ardından işverenler de raporlu işçinin işten çıkarılması hakkında kendilerine tanınmış olan yasal hak ve sorumlulukları yerine getirmek isterler.

Bu noktada raporlu işçinin iş sözleşmesinin birtakım usullere göre feshedilmesi gerekmektedir. Aksi halde yapılan iş akdinin haksız nedenle feshi gibi durumlarda İş Mahkemesi işine son verilen çalışanı haklı bulacağından bu konu hakkında detaylı bilgilere sahip olunmadan hareket edilmemelidir. Öte yandan raporlu işçilerin de yasal haklarını savunabilmeleri adına raporlu işçinin işten çıkarılma esaslarına hâkim olması beklenmektedir.

İşveren Açısından Haklı Nedenlerle Raporlu İşçiyi İşten Çıkarma

Hasta olmadığı halde rapor alan işçi ve benzeri durumlar işverenleri işsözleşmesinin sonlandırılması seçeneğine yönlendirse de söz konusu işlemin hukuki açıdan sonuçları düşünülerek yapılması gerekmektedir. Bu konuda gerekirse uzman bir iş hukuku avukatının yardımına başvurulmalıdır. Avukat yardımıyla işçi ve işveren arasındaki ihtilaf en hukuki bir boyutta kolaylıkla çözülebilir.

İşçinin Uzun Süreli Heyet Raporu Alması Durumunda

İş Kanunu’nun ilgili maddelerine göre çalışanın uzun süreli heyet raporu alma durumunda ihbar süresi olarak belirlenen 6 haftalık süreyi aşan raporlar için, işverene sözleşme feshinde haklı neden oluşturmaktadır. Dolayısıyla kesintisiz olarak 6 haftalık ihbar süresini aşan heyet raporuna sahip bir işçinin sözleşmesi işveren tarafından tek taraflı olarak haklı bir şekilde feshedilebilir.

İşçinin Kusurlarından Kaynaklı Sağlık Raporu Durumunda

İşçi kendi sorumlulukları dâhilinde sağlığına dikkat etmeden yaşıyor ve sık sık sağlık raporu alarak işten uzak kalmaya çalışıyorsa İş Kanunu’nda belirtilen ilgili maddeler doğrultusunda işverene haklı nedenle sözleşme feshi tanınmaktadır.

Sık Sık Rapor Alan İşçinin İşten Çıkarılması

Söz konusu durum hakkında verilmiş kesin bir hüküm bulunmamaktadır. Dolayısıyla sürekli rapor alan işçi ve işçilere yönelik işverenlere tanınmış bir haklı neden ile fesih yetkisi bulunmamaktadır.

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

BİZE ULAŞIN