Sincan İş Hukuk Avukatı

Sincan İş Hukuk Avukatı ve danışma konuları nelerdir? İş hukuku avukatı Sincan başta olmak üzere başkent Ankara’nın hemen hemen bütün ilçelerine hukuki danışmanlık hizmeti ve profesyonel avukatlık desteği ile davalarınızda arabuluculuk başvurularınızda önemli mesafe almanızı sağlar.

İşçi ile işveren arasında yaşanan hukuki uyuşmazlıkların çözümünde, meslekte uzun süreli deneyim ve güncel dava dosyalarıyla yakından ilgilenen uzman iş hukuku avukatlarımız, yaratıcı sonuçlar ortaya koymaktadır. Bu noktada Sincan iş hukuku avukatı arayışınızda profesyonel avukatlık hizmetlerimizden yararlanabilirsiniz.

İş hukuku kapsamına giren işçi ve işveren arasında yaşanan uyuşmazlıklar, genel itibarıyla her ne kadar avukata vekalet verilmeden de yetkili makamlara başvuruda bulunarak açılabilen davalar olsa da bu alanda uzman iş hukuku avukatı desteği her zaman fark yaratmaktadır.

Nitekim işçi ile işveren ilişkisini düzenleyen uygulamalar oldukça karışık ve bir o kadar da kapsamı geniş olan bir alana işaret etmektedir. Dolayısıyla bu alanda karşılaşılan uyuşmazlıkların çözümünde derin bilgisi olan kişilerin desteğine ihtiyaç duyulduğu aşikardır.

Öte yandan işçilerin sadece iş hayatını değil aynı zamanda, bakmakla yükümlü olduğu kişileri, sosyal sigorta haklarından faydalanması ve emekliliğini de yakından ilgilendiren bu konularda olası hak kayıplarının yaşanmasının önüne geçilmesi, ancak ve ancak iş hukuku avukat desteği ile çözümlenebilmektedir.

İş Hukuku Davalarında Profesyonel Destek

Hukuk sistemimizde 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerince yapılan düzenlemelere göre işçi ile işveren arasında yaşanan ihtilafların çözümünde iş sözleşmesinin esasları önem teşkil etmektedir.

Bu noktada iş sözleşmesinin haksız veya haklı sebep ile feshedilmesi birbirinden bağımsız olarak birtakım farklı sonuçları da beraberinde getirmektedir. Bu bağlamda iş mahkemelerinde görülen iş hukuku davaları genellikle şu davalardan oluşmaktadır:

  • İşçinin alacaklarına ilişkin davalar (maaş ücreti, yıllık izin ücreti, yol ve yemek ücreti, fazla mesai ücreti ve benzeri alacaklar)
  • İşçinin iş sözleşmesinin haksız nedenden doğan feshi akabinde talep ettiği tazminat davaları (kıdem tazminatı, ihbar tazminatı)
  • Yine işçinin iş sözleşmesinin işveren tarafından ilgili mevzuatta belirtilen herhangi geçerli bir sebep göstermeden feshetmesi durumunda gündeme gelen işe iade davaları
  • İşçi veya bakmakla sorumlu olduğu yakını olan hak sahipleri tarafından da açılabilen iş kazası davaları
  • İşçi lehine diğer tazminat davalar (sendikal tazminat davası, eşit davranmama tazminatı davası, kötü niyet tazminatı davası ve benzeri davalar)

Sincan İş Hukuk Avukatı

Görüldüğü üzere işçi ile işveren arasında yaşanan uyuşmazlıklar pek çok farklı alanda davalara neden olabilmektedir.

Bu kapsamda Sincan iş hukuku avukatı desteği ile karşılaştığınız hukuki ihtilafların çözümünde profesyonel avukatlık hizmeti almak için hukuk büromuzla iletişime geçebilirsiniz.

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

BİZE ULAŞIN